4. ročník 

Stretnutie subjektov vykonávajúcich špecializovanú činnosť 

Odťahovaciu službu

 

Vykonávanie špecifického remesla vždy viedlo k tomu aby si ľudia v určitej komunite spravili 

jeden deň v roku pre seba a stretnutiami získali nové skúsenosti.

Z dôvodu, ktorého aj my organizujeme toto stretnutie v duchu profesionálnom, 

priateľskom nie konkurenčnom.

Okrem stretnutia formou relaxu v príjemnej atmosfére sme pre Vás pripravili možnosť 

zmerania si „síl“ v našom remesle formou súťažných disciplín.

Tiež nebude chýbať voľba najkrajšej odťahovky a Top firmy STS 2017.

 

Vstup pre verejnosť na podujatie je bezplatný!

 

Tešíme sa na Vašu účasť.