Voľná súťaž o titul MAJSTER CRASH 2016

16.02.2016 22:18

 

 

Súťaž bez nutnosti registrácie bude prebiehať počas celého podujatia STS 2016. K titulu MAJSTER CRASH 2016 víťaz dostane aj pohár. Bude len jeden víťaz a to ten, ktorý v čo najkratšom čase a čo najpresnejšie prevráti auto zo strechy na kolesá do presne vyznačeného priestoru. O víťazovi budú rozhodovať sekundy a centimetre. Účasť v tejto súťaži je dobrovoľná s akoukoľvek technikou, bez štartovného poplatku a každý si ju môže zopakovať aj viac krát počas celého trvania podujatia. Na konci bude najlepší súťažiaci vyhlásený za MAJSTER CRASH 2016.