Stretnutie organizačného tímu

21.07.2016 09:13

Dňa 31.7.2016 v nedeľu o 16:00 sa uskutoční stretnutie organizačného tímu v Hontianskej Vrbici, 

priamo v areály konania 3. ročníka STS 2016