Organizačný výbor STS 2015

23.04.2015 14:25

Prebehlo stretnutie organizatorov podujatia

za účelom upresnenia priebehu STS 2015 a rozdelenia úloh.